Nasz motyw

Przyjaźń. Docenienie. Akceptacja. Akceptacja. Szczerość. Pomaganie innym. Nauka. Miłość. Śmiech. Życie.

Te i inne wartości ukształtowały nas w samej młodości. Z tego powodu ważna jest dla nas również wiara chrześcijańska. Doświadczyliśmy, co to znaczy nabrać nowej odwagi do życia z relacji wiary z Bogiem przez Jezusa Chrystusa.

To dało nam nadzieję i stabilność w codziennym życiu w ciągu ostatnich kilku lat.

To kim jesteśmy, to nasze motywy, to co jest dla nas ważne i chcemy się tym wszystkim dzielić z ludźmi.

Coś, co w tej chwili jest dla nas w zespole bardzo poruszające, to nasza misja na Ukrainie z marca 2022 roku i to, co z niej wynikło. Podczas naszej podróży z Ukrainy do Flensburga opowiedziano nam kilka historii 49 osób na pokładzie, wysłuchaliśmy ich i spędziliśmy z nimi 33 godziny w autobusie. Ludzie, którzy stracili wszystko, po części także bliskich, wszyscy, mimo dramatycznych przeżyć, których doświadczyli bezpośrednio wcześniej we własnych ciałach, byli w stanie zaakceptować jednak jedno: Pociecha i nadzieja! To, czego wszyscy potrzebujemy! Z wieloma z nich przez te miesiące rozwinęły się przyjaźnie i wielu z nich możemy nadal pomagać.