Skoler

Som forberedelse til skoleåret 2023/2024 på skoler og uddannelsesinstitutioner


I samarbejde med det uddannelsesmæssige landskab GELTINGER BUCHT

og andre erfarne sponsorerende foreninger og forbund samt med forskellige kunstnere, musikere og undervisere udvikler vi koncepter for praksisorienterede aktiviteter på skoler og uddannelsesinstitutioner for målgruppen af unge mennesker. Her er der fokus på praksis. Ud over at formidle værdier tjener vi to områder, som er meget vigtige for os: på den ene side forebyggelsesarbejde (forebyggelse af vold og vanedannende stoffer) blandt unge, men også musikalsk praksis for børn og unge og deres glæde ved rapmusik. I praktiske opgaver sammen med erfarne musikere er der fokus på rapping, anerkendelse af musikalske talenter og praktisk rådgivning om talentudvikling er en del af pakken.


Forebyggelse af voldelig adfærd og misbrug er alt andet end teori, og derfor ledsages vi i den praktiske gennemførelse af dette arbejde af mennesker, der fortæller fra deres eget liv, hvad de selv har været igennem. De fortæller, hvordan de kom ind i afhængigheder, og hvad det betyder at være i sådanne afhængigheder. De giver en meget praktisk redegørelse for, hvad de har gjort for at blive fri fra disse afhængigheder.


Mange af jer har klaret det med hjælp og støtte udefra, har fået vist udveje og har besluttet at handle. Mange af dem har genvundet livschancer, som de troede, de havde mistet … Dette omfatter også unge mennesker, der har grebet disse chancer i en ny start og ladet tilknytninger bag sig. Disse mennesker fortæller om deres liv, hvordan de har klaret at håndtere disse problemer i deres hverdag, … og hvordan de kan håndtere dem i dag.


En del af dette arbejde på skoler og uddannelsesinstitutioner er vores klubbus, hvor vi allerede har afprøvet en del musikalske rap-indsatser sammen med unge mennesker og også deltaget i arrangementer.


Dit Team4JC